Howard Goldblatt

About

True

Titles

I Did Not Kill My Husband

Liu Zhenyun

$24.95

Ma Bo'le's Second Life

Hong Xiao

$15.95
$14.67

The Lost Garden

Ang Li

$102.00

Fu Ping

Anyi Wang

$21.60

Cell Phone

Liu Zhenyun

$23.00
$21.16

The Sorrows of Egret Lake: Selected Stories

Hongliang Duanmu

$27.60

Confessions of a Red Guard: A Memoir

Liang Xiaosheng

$28.00

Gu: Virgin Widows Paper

Hua Gu

$16.00

Rose, Rose, I Love You

Chen-Ho Wang

$102.00

Notes of a Desolate Man (Revised)

T'Ien-Wen Chu

$25.95
$23.87

The Taste of Apples

Huang Huang Chun-Ming

$33.60

Retribution: The Jiling Chronicles

Yung-P'Ing Li

$44.40

City of the Queen: A Novel of Colonial Hong Kong

Shu-Ching Shih

$23.95
$22.03

The Old Capital: A Novel of Taipei

T'Ien-Hsin Chu

$38.40